Verhalen

Je creëert nieuwe geschiedenis. Dat is een heel mooie gedachte.Interview met bouwbedrijf Kuiper voor Grant Thornton | De onzin van het verspillen van materiaal, daar heb ik me altijd al over opgewonden.Interview met lector Marcel den Hollander voor platform Circulaire Maakindustrie | Je moet een moonshot bedenken, één grote maatregel die andere maatregelen automatisch meeneemt.Interview met Wineke Ploos van Amstel - Haagsma (Chief Sustainability Officer) over de duurzame reis van PwC | De markante hoogbouw van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) is een gebouw met vele verhalen. Het meeste recente hoofdstuk gaat over de duurzame renovatie.Achtergrondartikel voor TU Delft over de duurzame renovatie van onderwijsgebouw EWI | Iedereen in de bouwsector moet zich gaan voorbereiden op een werkelijkheid die onvermijdelijk op ons afkomt.Interview met directeur Bouwen en Energie van het ministerie BZK Ferdi Licher | Wacht niet op een groot ambitiedocument, maar zet continu stappen. Tijdens je reis ontdek je de beste oplossingen.Interview met duurzame vooroploper Van Gogh Museum voor Greenchoice | Het jaar kostte energie, omdat door de coronamaatregelen de 152 Rotterdamse festivals en de programmering van musea, theaters en podia veel vaker door onze handen gingen. Het jaar 2021 leverde ook energie op.Jaarverslag 2021 van Rotterdam Festivals | In acht stappen voortvarend aan de slag met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)Whitepaper voor Grant Thornton over nieuwe Europese verslaggevingsrichtlijn | Als je écht wilt werken aan de uitdagingen van morgen, moet je niet worden opgejaagd door een hijgende ceo van een organisatie, of een ongeduldige decaan of rector.Interview met professor chemie Bert Weckhuysen, tevens wetenschappelijk directeur van het consortium ARC CBBC | Als je de zelf opgewekte zonnestroom direct gebruikt, hoef je de stroom niet aan het net terug te leveren. Daarmee belast je het elektriciteitsnet niet.Artikel van Greenchoice over het verduurzamen van bedrijventerreinen | Haal die stenen weg! En geef ruimte aan planten en dieren. De natuur is heel eager, die staat te springen om er in te mogen.Hoogleraar en ecoloog Louise Vet over biodiversiteit in de stad | De energietransitie betekent voor ons dat we overgaan naar andere vormen van energie om onze huizen mee te verwarmen. Dat we zelf duurzame energie opwekken. En dat we zuiniger omgaan met energie.Het verhaal over de duurzaamheidsstrategie van Woonstad Rotterdam | Voorheen moest ik nog vertellen waarom waterstof zo belangrijk is voor decarbonisatie. Nu komen partijen naar me toe om met blauwe en groene waterstof aan de slag te gaan. Dat is een heel mooie kanteling.Interview met Havenbedrijf Rotterdam over de stormachtige ontwikkeling van waterstof | Juridische disclaimers mogen nooit je ambitie, je commitment en je enthousiasme overvleugelenInterview met Marjan van Loon, baas van Shell in Nederland | De coronacrisis plus het nijpend tekort aan woningen in Nederland lijken een nieuw politiek licht te schijnen op de verduurzaming van de utiliteitsbouw.Kieswijzer Duurzaam Bouwen voor de verkiezingen van 2021 | Natuurlijk anders dan rijden in een benzineauto. Je hebt namelijk ‘instant power’, continu vermogen.Interview met de coureur van de snelste waterstofraceauto ter wereld | Toen corona ons land overspoelde, ontstonden uit alle hoeken van het bedrijf initiatieven om een steentje bij te dragen aan de bestrijding van het virus.Coronadossier met maatschappelijke initiatieven van Shell | Sinds enkele jaren tekende zich een krapte af op de arbeidsmarkt in de zorg, en met name ook in de ggz. In 2019 begon dat zodanig te knellen, dat actie was vereist.Jaarverslag voor de Nederlandse ggz | De coronacrisis zorgt ervoor dat we anders naar kantoorinrichting en kantoren gaan kijken. Maar hoe anders precies?Podcastserie over duurzaam interieur voor platform Inside/Inside | BREEAM-NL is de certificeringsmethode voor een duurzaam gebouwde omgeving.Nieuwe website BREEAM-NL | Het is de plek van komen en van gaan. Tussen vertrekpunt en bestemming. Van even stilstaan, bijtanken, opladen en weer doorgaan. Het is de tussentijd.Reportage voor magazine Shell Venster | Studie toont haarfijn de overlap van de circulaire economie met de SDG’s.Whitepaper voor Milgro over circulaire SDG's | We hebben een positieve agenda die ons allemaal bindt.Interview met Jan Peter Balkenende over duurzame ontwikkeling | PwC streeft naar een CO2-neutraal wagenpark in 2025. Dit sluit aan bij de strategie om in 2030 volledig circulair te opereren. Op dit moment is 43 procent van het wagenpark elektrisch.De vernieuwde website van PwC over de circulaire ambitie van het bedrijf | Water wil altijd naar het laagste punt. Laat dat nu voor een stad als Rotterdam, die voor meer dan driekwart onder het niveau van de Maas ligt, een bijzonder onhandige eigenschap zijn.Achtergrondartikel over het klimaatadaptatieprogramma van Rotterdam | Hij stelt compromisloos hoge ambities voor de jeugdhulp in Nederland. En blijft erachter staan, zoals hij ook zijn medewerkers erachter laat staan. Zelfs als het ingewikkeld wordt.Interview met kinderpsychiater Peter Dijkshoorn voor de Nederlandse ggz | Het is een wetmatigheid: de dansvloer blijft gegarandeerd leeg als niemand een eerste pasje durft te wagen. Dit principe geldt ook voor de ontwikkeling van autovervoer op waterstof in Nederland.Achtergrondartikel voor Shell over de ontwikkeling van waterstof