De Nederlandse ggz heeft het jaarverslag over 2019 gepubliceerd. Hierin blikt de brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg terug op het afgelopen jaar. In het licht van de actuele coronacrisis lijkt 2019 al lang geleden. Toch is het juist ook nu belangrijk om een helder zicht te hebben op waar de organisatie vandaan komt, vindt Jacobine Geel, voorzitter van de Nederlandse ggz. “We hebben in 2019 in de sector, maar zeker ook in de vereniging en onze bureauorganisatie belangrijke ontwikkelingen in gang gezet.”

Nieuwe cao voor de sector

In het jaarverslag worden de belangrijkste ontwikkelingen in 2019 beschreven. Een daarvan was het arbeidsmarktvraagstuk. Sinds enkele jaren tekende zich een krapte af op de arbeidsmarkt in de zorg, en met name ook in de ggz. In 2019 begon dat zodanig te knellen, dat actie was vereist. De Nederlandse ggz heeft zich op verschillende vlakken hard gemaakt voor de ggz als aantrekkelijke sector om in te werken. Zo is onder andere een nieuwe cao afgesloten voor de sector afgesloten, met aantrekkelijke voorwaarden voor alle professionals en ruimte voor opleiding en ontwikkeling.