Bedrijfsjournalistieke producties over energietransitie, duurzame samenleving
en de nieuwe economie.

Verhalen

Je creëert nieuwe geschiedenis. Dat is een heel mooie gedachte.Interview met bouwbedrijf Kuiper voor Grant Thornton | Je moet een moonshot bedenken, één grote maatregel die andere maatregelen automatisch meeneemt.Interview met Wineke Ploos van Amstel - Haagsma (Chief Sustainability Officer) over de duurzame reis van PwC | De onzin van het verspillen van materiaal, daar heb ik me altijd al over opgewonden.Interview met lector Marcel den Hollander voor platform Circulaire Maakindustrie | In acht stappen voortvarend aan de slag met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)Whitepaper voor Grant Thornton over nieuwe Europese verslaggevingsrichtlijn | De markante hoogbouw van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) is een gebouw met vele verhalen. Het meeste recente hoofdstuk gaat over de duurzame renovatie.Achtergrondartikel voor TU Delft over de duurzame renovatie van onderwijsgebouw EWI | Wacht niet op een groot ambitiedocument, maar zet continu stappen. Tijdens je reis ontdek je de beste oplossingen.Interview met duurzame vooroploper Van Gogh Museum voor Greenchoice | Als je écht wilt werken aan de uitdagingen van morgen, moet je niet worden opgejaagd door een hijgende ceo van een organisatie, of een ongeduldige decaan of rector.Interview met professor chemie Bert Weckhuysen, tevens wetenschappelijk directeur van het consortium ARC CBBC | Haal die stenen weg! En geef ruimte aan planten en dieren. De natuur is heel eager, die staat te springen om er in te mogen.Hoogleraar en ecoloog Louise Vet over biodiversiteit in de stad | De energietransitie betekent voor ons dat we overgaan naar andere vormen van energie om onze huizen mee te verwarmen. Dat we zelf duurzame energie opwekken. En dat we zuiniger omgaan met energie.Het verhaal over de duurzaamheidsstrategie van Woonstad Rotterdam | Iedereen in de bouwsector moet zich gaan voorbereiden op een werkelijkheid die onvermijdelijk op ons afkomt.Interview met directeur Bouwen en Energie van het ministerie BZK Ferdi Licher | Voorheen moest ik nog vertellen waarom waterstof zo belangrijk is voor decarbonisatie. Nu komen partijen naar me toe om met blauwe en groene waterstof aan de slag te gaan. Dat is een heel mooie kanteling.Interview met Havenbedrijf Rotterdam over de stormachtige ontwikkeling van waterstof | Studie toont haarfijn de overlap van de circulaire economie met de SDG’s.Whitepaper voor Milgro over circulaire SDG's | Het is de plek van komen en van gaan. Tussen vertrekpunt en bestemming. Van even stilstaan, bijtanken, opladen en weer doorgaan. Het is de tussentijd.Reportage voor magazine Shell Venster | Juridische disclaimers mogen nooit je ambitie, je commitment en je enthousiasme overvleugelenInterview met Marjan van Loon, baas van Shell in Nederland | Het is een wetmatigheid: de dansvloer blijft gegarandeerd leeg als niemand een eerste pasje durft te wagen. Dit principe geldt ook voor de ontwikkeling van autovervoer op waterstof in Nederland.Achtergrondartikel voor Shell over de ontwikkeling van waterstof | PwC streeft naar een CO2-neutraal wagenpark in 2025. Dit sluit aan bij de strategie om in 2030 volledig circulair te opereren. Op dit moment is 43 procent van het wagenpark elektrisch.De vernieuwde website van PwC over de circulaire ambitie van het bedrijf | Sinds enkele jaren tekende zich een krapte af op de arbeidsmarkt in de zorg, en met name ook in de ggz. In 2019 begon dat zodanig te knellen, dat actie was vereist.Jaarverslag voor de Nederlandse ggz | Water wil altijd naar het laagste punt. Laat dat nu voor een stad als Rotterdam, die voor meer dan driekwart onder het niveau van de Maas ligt, een bijzonder onhandige eigenschap zijn.Achtergrondartikel over het klimaatadaptatieprogramma van Rotterdam
Meer verhalen...

Opdrachtgevers

Woonstad Rotterdam
Greenchoice
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Shell
PwC
Facilicom
TU Delft
Milgro
Universiteit Leiden
Dutch Sustainable Growth Coalition
Gemeente Schiedam
A&M Recycling
DOCK
Grant Thornton
Provincie Zuid-Holland
Dutch Green Building Council
Bidfood
De Nederlandse ggz
Inside Inside
Rotterdam Festivals