PwC heeft de ambitie om in 2030 volledig circulair te opereren. Dat betekent: geen afval, geen uitstoot en optimaal hergebruik van materialen. Dit is in lijn met sustainable development goal 12 (verantwoorde consumptie en productie) en 13 (klimaatactie). Nu is 42 procent van de bedrijfsvoering circulair.

PwC streeft naar een CO2-neutraal wagenpark in 2025. Dit sluit aan bij onze strategie om in 2030 volledig circulair te opereren. Op dit moment is 43 procent van ons wagenpark elektrisch.

Lees meer over de circulaire ambitie van PwC op de vernieuwde website.