Transparante verhalen

Bureau Goed Verhaal verleidt bedrijven tot meer transparantie. Dat betekent: niet alleen communiceren over zaken die goed gaan, maar juist ook over uitdagingen en dilemma’s. Ze wakkeren ambitie aan, en stimuleren vooruitgang.

Het jaar kostte energie, omdat door de coronamaatregelen de 152 Rotterdamse festivals en de programmering van musea, theaters en podia veel vaker door onze handen gingen. Het jaar 2021 leverde ook energie op.Jaarverslag 2021 van Rotterdam Festivals | De energietransitie betekent voor ons dat we overgaan naar andere vormen van energie om onze huizen mee te verwarmen. Dat we zelf duurzame energie opwekken. En dat we zuiniger omgaan met energie.Het verhaal over de duurzaamheidsstrategie van Woonstad Rotterdam | Sinds enkele jaren tekende zich een krapte af op de arbeidsmarkt in de zorg, en met name ook in de ggz. In 2019 begon dat zodanig te knellen, dat actie was vereist.Jaarverslag voor de Nederlandse ggz | PwC streeft naar een CO2-neutraal wagenpark in 2025. Dit sluit aan bij de strategie om in 2030 volledig circulair te opereren. Op dit moment is 43 procent van het wagenpark elektrisch.De vernieuwde website van PwC over de circulaire ambitie van het bedrijf