Een vast onderdeel van je jaarverslag is het voeren van de dialoog met je belangrijkste stakeholders. Hoe kijken ze aan tegen je organisatie? Welke thema’s vinden zij belangrijk? En hoe willen zij dat je organisatie hiermee omgaat?

Bureau Goed Verhaal interviewt de stakeholders van je organisatie en werkt deze gesprekken uit in:

Kwalitatieve stakeholderdialoog voor in je jaarverslag
En de uitwerking in een materialiteitsmatrix.

Content voor je jaarverslag
De gesprekken met externe betrokkenen worden uitgewerkt tot journalistieke interviews. Ze vormen de externe stem in je jaarverslag en dragen bij aan de getrouwheid en responsiviteit.

Managementinformatie
Tijdens de gesprekken met externe stakeholders komen tal van dilemma’s, uitdagingen, pijn- en leer- en verbeterpunten ter sprake. We zetten deze gespreksstof geanonimiseerd om in nuttige managementinformatie.

De stakeholderdialoog voor je komende jaarverslag
Bureau Goed Verhaal inschakelen voor het uitvoeren van je stakeholderdialoog voor het jaarverslag? Neem contact op.